Kontakt

 

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
SPRZEDAŻ - tel. (+48 58) 320 63 01 ... 03, fax (+48 58) 320 63 00, 320 63 05
SERWIS (czynne w godz. 9.00-15.00) - tel. (+48 58) 320 63 63
E-mail: handel@axis.pl

Sklep internetowy: www.axis.pl

GIOŚ E0000297W

  • NIP 583 00 00 279
  • REGON 002830674
  • KRS 0000058797 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS)
  • Nr konta ING BANK Śląski 42 1050 1764 1000 0022 9483 3641
  • Kapitał zakładowy 50 160 PLN